dijous, 25 d’octubre de 2012

Els resultats escolars són millors si els adolescents estan acompanyats dels pares

Font: Diputació de Barcelona
(
http://www.diba.cat/sala-de-premsa/el-diari-de-la-diputacio/-/butlleti/1326/46395)

Els adolescents que tenen un seguiment educatiu dels seus pares i mares, independentment del seu nivell d'ingressos, obtenen millors resultats educatius. Així es desprèn del IV Informe sobre la situació de la Infància, l'Adolescència i la Família a Catalunya i Barcelona, que va presentar ahir el Consorci Institut d'Infància i Món Local i que va comptar amb la participació del diputat d'Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, Josep Oliva.
Entre les conclusions d'aquest informe destaca que, en general, els infants de famílies pobres tenen pitjors resultats educatius que els infants de famílies amb més ingressos. Però els adolescents en llars amb ingressos baixos (per sota dels 28.800 euros) que tenen un seguiment educatiu dels seus pares i mares treuen millors resultats (una nota mitjana de 6,7) que els adolescents de llars amb ingressos alts (per sobre els 57.600 euros)  sense seguiment (una nota mitjana de 6,1).

Igualment, els estils educatius parentals tenen una influència a l'hora de prevenir conductes de risc i poden compensar altres influències negatives com la situació del barri o la pressió del grup d'iguals. Així, respecte la probabilitat de tenir un consum regular d'alcohol, creixen els casos d'indisciplina escola, de 0,05 a 0,13. Però quan l'estil educatiu dels pares i mares és autoritatiu (amb control i amb proximitat afectiva), la probabilitat de tenir un consum regular d'alcohol en els casos d'indisciplina escolar gairebé no creix.
A la presentació d'aquest informe, el diputat d'Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, Josep Oliva, va remarcar que «la pobresa infantil se situa en la privació econòmica i material, que empitjora si se li afegeixen mancances a nivell afectiu i relacional», per això, va dir el diputat, «la família, l'escola, la relació amb els adults i amb els grup d'iguals» és un àmbit que ha assenyalat com a «generador d'oportunitats educatives, un millor desenvolupament de la personalitat i un menor risc de caure en altres problemàtiques com les addiccions o el fracàs escolar».

Per això, Oliva va marcar la prevenció, la promoció de la infància i la cohesió social com els eixos d'actuació a fer des de la «proximitat dels barris dels pobles i ciutats» per «acompanyar les famílies i infants perquè puguin construir millors relacions».