dijous, 4 d’octubre de 2012

Por un precio justo para los libros de texto

Juan Antonio Ledesma, pare de l'Institut, ens anima que participem en la petició de preu just dels llibres de text adreçada al Ministeri d'Educació Cultura i Esport: