dimecres, 7 de novembre del 2012

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2012-2013
Activitats Extraescolars 2012-2013 - INS Joaquima Pla i Farreras

NOUS PREUS ACTIVITATS ESPORTIVES

El preu trimestral serà de 35 € per poder realitzar una activitat setmanal i de 60 € al trimestre per poder realitzar-ne dues.
Més informació: 
http://www.plafarreras.cat/4/activitats_extraescolars_312194.html