dimecres, 10 d’abril del 2013

Los lectores niños y jóvenes y los libros electrónicosL’informe titulat "Los lectores niños y jóvenes y los libros electrónicos" de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez és el segon lliurament del programa Territorio Ebook impulsat per aquesta fundació en els seus centres de Salamanca i Peñaranda de Bracamonte. El programa té per objectiu estudiar el comportament lector de públics de diferents edats amb aparells de lectura electrònics. En aquest cas, la mostra d’estudi eren joves entre 9 i 18 anys, tots ells socis actius d’una biblioteca, i l’aparell de lectura, un iPad.

L’informe publicat conté dues investigacions diferents. La primera és una investigació (p. 13-37) sobre l’ús i l’apropiació de l’iPad en lectors de 9 a 18 anys. Segueix una segona investigació (p. 45-84) que mesura l’impacte de les activitats de dinamització lectora sobre la comprensió lectora, en aquest cas, amb un grup mostra de nois de 9 a 13 anys. I, en tercer lloc, (p. 87-96) s’hi suma una reflexió final de Juan Mata que abunda en els temes i conclusions de l’estudi. Tanquen l’informe uns escassos però interessants annexos que recullen respostes dels lectors i una bibliografia selectiva sobre lectura digital.
La primera investigació és doble en funció de l'edat dels subjectes. Per una banda, estudia el comportament en l'ús de l‘iPad per part d’una mostra de lectors de 13 a 18 anys que llegeixen la novel·la de Jordi Sierra i Fabra, El joven Lennon. I per l’altra, s’estudia el mateix amb una mostra de nois de menor d’edat, de 9 a 13 anys, que duen a terme la lectura del llibre Artistas insólitos de Daniel Monedero i Oscar T. Pérez. En tots dos casos, la mostra de 40 participants es divideix en un grup experimental que participa en els tallers i les diverses i nombroses activitats de lectura i un grup de control que no en forma part. En tots dos casos, també, el treball finalitza amb la trobada amb l’autor o autors de les obres llegides. Les eines d’investigació són bàsicament qüestionaris quantitatius i qualitatius i dinàmiques de focus group.

La segona investigació, enfocada a estudiar l’impacte de les activitats de dinamització en la comprensió lectora, es va realitzar només amb lectors d’una franja d’edat: 40 lectors infantils de 9 a 13 anys. Els participants van ser distribuïts en un grup experimental que participava en totes les activitats preparatòries i de seguiment de la lectura i un grup de control que només participava puntualment en alguna activitat programada. En aquest cas, els instruments per a la recollida d’evidències foren entrevistes obertes i semidirigides i l’observació directa de les intervencions dels nois i noies en les activitats.

Tant en un cas com en l'altre, els resultats no sorprenen i mostren l’afecció dels joves per les noves tecnologies i els millors resultats aconseguits, tant en l’ús del dispositiu com en la comprensió lectora, per part del grup experimental –és a dir, el que ha realitzat les activitats dinamitzadores i complementàries- que per part del grup de control. Amb tot, però, es conclou que un aparell com l'iPad, amb tantes prestacions, no és una bona opció com a suport de la lectura sinó que té més sentit com a dispositiu d’oci i entreteniment.
La publicació resulta útil per conèixer la metodologia emprada així com resultats parcials, fruit dels qüestionaris o dels focus groups, que permeten conèixer algunes de les opinions dels nois sobre l’aparell electrònic (escriure-hi és molt difícil, té moltes aplicacions, té una qualitat molt bona d’imatge...). Com diu Luís González, director general adjunt de la Fundación, en el text de presentació: es tracta d'una peça d’etnografia digital. I com a tal ens l’hem de mirar: com un estudi ben plantejat i ben elaborat que, essencialment, descriu el comportament d’uns subjectes.

Font: Etnografia digital: lectors joves i iPad Teresa Mañà-Departament de Biblioteconomia i Documentació- Universitat de Barcelona