dimarts, 9 d’abril del 2013

Els pares fan campana

Ahir a EL PERIODICO: "Els pares fan campana"

Què en penseu? Per què no participen les famílies en els òrgans de participació disponibles?
http://www.familiesambveu.cat/sites/default/files/elperiodico.pdf