dijous, 3 de maig del 2018

Enquesta de satisfacció

Per tal de conèixer el vostre grau de satisfacció respecte a diferents aspectes del centre, l'equip directiu necessita que respongueu un petit qüestionari abans del 15 de maig. Es tracta d'un estudi confidencial i anònim que permetrà al centre avançar en la millora contínua del projecte educatiu.

El trobareu a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsfvy-vfkTeVNdAhB5cmDyLQnUbaHYbtadnLuh2K8AE8R6Cg/viewform?usp=sf_link