dilluns, 18 de gener de 2016

Bones col·laboracions

L'Escola Tecnica Superior d'Arquitectura del Vallès treballa amb el nostre institut per millorar les disfuncions en l'ús de la pissarra de l'alumne i del professor

https://etsav.upc.edu/ca/estudis-15-16/gearq/guia15-16/optatives/qm-tar-15-16/laula-davui