dimecres, 5 de març del 2014

El Pla fa (Plafa)cultura

Estimades famílies, 

Des de la direcció de l’institut creiem que és important fer conèixer i acostar la 
cultura al conjunt de la comunitat educativa. És per aquest motiu que s’ha creat al 
centre “l’àmbit de propostes culturals” que treballa amb l’objectiu de fer més 
visible la cultura a l’institut. 

Ens agradaria que tots els membres de la comunitat educativa, alumnes, professors 
i famílies indiquessin quines activitats culturals realitzen. D’aquesta manera, posar 
al seu servei els canals d’informació dels quals disposem. 

Els alumnes ja han participat responent un petit qüestionari que en els propers 
dies us enviarem també a les famílies, per tal de recollir tota la informació que ens 
sigui possible. 

En aquest sentit, una de les primeres idees que han sorgit de l’àmbit de propostes 
culturals ha estat la de realitzar sortides al teatre voluntàries i conjuntes de 
professors i alumnes de quart d’ESO i batxillerat . En els propers dies anunciarem a 
la pàgina web del centre quina és la primera activitat organitzada. 

El programa desenvolupat té com a eslògan “El Pla fa (Plafa)cultura” , jugant amb 
la idea de relacionar el centre amb la realització i la difusió de les activitats 
culturals properes. Es pretén donar difusió al projecte mitjançant la convocatòria 
d’un concurs per la diada de Sant Jordi. Aquest concurs serà obert al conjunt de la 
comunitat educativa per a que es puguin presentar propostes de disseny del 
logotip del projecte que inclogui l’eslògan abans esmentat. Properament 
publicarem les bases del concurs a la pàgina web del centre. 

Aquests pàgina serà el lloc de difusió de les diferents propostes que vagin sorgint. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment o aclariment. 

Cordialment, 

Direcció del centre