dijous, 21 de novembre del 2013

Nou programa de "Famílies i escola"

El darrer programa de "Famílies i escola": El pare, la mare i el profe parlen sovint
  1. La relació entre la família i l’escola és absolutament important per a una bona educació d’infants i joves.
  2. Hi ha un recel tradicional que fa difícil, de vegades, la relació entre família i escola. Recel que només se supera si dialoguem i ens coneixem.
  3. A casa, fem l’educació individual; a l’escola, fan la comunitària. Som un complement perfecte l’una de l’altra.
  4. Una de les coses que podem fer des de casa és saber quines coses fan a l’escola i perquè les fan.
  5. La famílies hem de confiar en l’escola, però també hem de tenir la confiança per transmetre aquelles coses que no acabem de compartir.
  6. La nostra feina no és intervenir en allò que fa l’escola, però sí informar-nos, fer propostes, escoltar el que ens han de dir i ser a prop dels mestres.
  7. Si tenim la sensació que el nostre fill no és prou ben atès tenint en compte les seves dificultats, adrecem-nos a l’escola i parlem-hi.
  8. Les escoles que escolten les famílies, milloren. Per tant, no tinguem recança en dir-los la nostra opinió.
  9. No deixem d’assistir a les reunions amb el tutor del nostres fill. És una extraordinari moment per a la comunicació amb l’escola.
  10. Participem a l’AMPA i, pel que fa al consell escolar, assabentem-nos de què fa, com funciona i quines decisions pren.