dimarts, 19 de març de 2013

A les tres a casa? L’impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua

El 28 de gener us informàvem de la publicació d'un informe de la Fundació Jaume Bofill: A les tres a casa? L’impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua.

El proper dijous 21 de març la sociòloga Elena Sintes, autora de l'informe sobre l'impacte de l'organització del temps escolar en la qualitat i equitat educativa, i molt especialment sobre l'impacte que te els diferents models de jornada escolar, exposarà el resultat del seu treball i es farà després un debat sobre el tema.

Dia: Dijous, 21 de març de 2013
Lloc: Sala d'actes de l'Escola La Floresta
Hora: 16.30 h