dilluns, 7 de maig del 2012

Reunió d'avui - Ordre del dia

Recordeu que avui a les 21 h tenim reunió de l'Ampa. Com us havíem comentat, us en passem l'ordre del dia:
 1. Aprovar si s'escau l'acta de la reunió anterior
 2. Repàs de les comissions
 3. Repàs de temes que han quedat pendents:
  • Socialització dels llibres de lectura
  • Pla d'entorn (curs vinent)
  • Accés per la banda del parc
  • Lavabos/dutxes
  • Ampliació centre
  • Futur de l'Associació esportiva
  • Xerrada sobre adolescents (acompanyament emocional)
  • Posar ordre a l'armariet de l'Ampa
 4. Propostes
 5. Torn de paraules